Professoren mener det kun er én vei vekk fra lærerkrisen i Nord-Norge

foto