Mer enn 750 personer anholdt i Bangladesh etter nedstenging

foto