Seks personer i Stange fikk fortynnet koronavaksine