Tallene kommer direkte fra Helsedirektoratets API.

Lørdag var det innlagt tolv pasienter med korona i Helse nord. To koronapasienter på intensiven utgjorde 5 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen, skriver NTB i en nyhetsmelding.

Antallet koronapasienter lørdag var én mindre enn dagen før, mens det var like mange som før med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 1,2 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 5 prosent av alle pasienter på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, noe som er like mange som dagen før.

Lørdag var det totalt 243 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var 20 færre enn dagen før.

Helse nord driver sykehusene i Nordland og Troms og Finnmark og eier sykehusforetakene Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 45 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 24. november 2021. Koronapasientene utgjorde da 4,5 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.