Når man spiller går timene fort, og mange unge bruker mye tid på spill. Men er det bare negativt? Kan kunnskap og ferdigheter fra Leage of Legends og Minecraft være nyttig for næringslivet? (Illustrasjonsfoto) Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt

Gaming og dataspill – en ressurs for næringslivet?

Kan LoL og Minecraft gi kompetanse næringslivet trenger? Nav Alta retter fokus på hvordan unges dataspill og gaming kan være til nytte for arbeidsgivere i Alta.