Altafirma eksporterer egenutviklede kraftstasjoner til Canada

foto