Mistillitsforslag mot fylkesrådet falt: - Fylkesrådet har unndratt viktig informasjon

foto