Ruter parkerer hydrogenbusser og stenger fylleanlegg etter eksplosjonen i Sandvika