Storeierne KLP og DNB selger sine aksjer i Oslo Børs til Euronext