Raymond Johansen vil fjerne maksgrense på åtte byråder i Oslo