Kommunen vil ikke skilte gangfelt i Bossekop

Det riktige er å ha krysningsstedet umerket og ikke tilrettelagt, mener kommunen.

Tidligere var gangfeltet markert med striper og skilt. Etter at et kjøretøy feide ned skiltet for noen år siden vil ikke kommunen sette opp nytt, men opplyser at de anlegger et par ekstra lyspunkter i krysset. – Det vil være bra for ferdselen i området, sier virksomhetsleder, Trond Einar Uglebakken.   Foto: Freddy Ludvik Larsen / Jarle Mjøen

nyheter

Tidligere denne måneden skrev Altaposten om barnefaren Kyrre Simonsen, som var redd det delvis markerte gangfeltet over veien i krysset Sorenskriverveien / Bossekopveien skaper falsk trygghet for fotgjengere til og fra Betania-området.