Vil gi besøkende et bedre servicetilbud

– Drømmen er et serviceområde for både sjåfører, fiskere og turister som kommer til Øksfjord

Ingvill og Rune Martinsen-Løkken foran Støa. Kjellerarealene her og på tilstøtende eiendommer ønsker de å etablere et servicested for besøkende i Øksfjord.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Martinsen Eiendom og Utvikling AS ønsker å gi besøkende i Øksfjord et bedre tilbud. De har derfor søkt Loppa kommune om midler til et forprosjekt for å se på mulighetene for et anlegg med toaletter, dusj og vaskeri i underetasjen på deres eiendom. Dette er tenkt som et tilbud til besøkende fiskere, lostjenesten, turister, reindriftsamer, sjåfører og folk som er på reise i kommunen.