Ber fylkesrådet holde trykk på oppdeling

Øst-Finnmarkkrådet ber fylkes ber fylkeskommunen få i gang en hurtig prosess med reversering.  Foto: Illustrasjon.

nyheter

Øst-Finnmarkrådet anmoder fylkeskommunen innfri folkeviljen.

– Vi har tillit til at den politiske ledelsen kan lede en god og hurtig prosess med ny administrativ organisering i to fylkeskommuner, heter det i en uttalelse fra rådet.

De påpeker at valgresultatet er klart og det betyr oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er grunn til å tro at dette blir en av de første sakene den nye regjeringa legger fram for Stortinget.

Fylkestinget har sendt sin søknad om oppdeling og fylkesrådet har satt i gang forberedelser til fylkeskommunal oppløsning, heter det.

Rådet registrerer at administrasjonen også har levert forprosjekt for oppdeling.

VG kunne mandag melde at kilder opplyser at regjeringsplattformen skal inneholde en tekst om at søknaden fra fylkestinget vil bli innvilget.