Alta-firma starter på brujobb i Nord-Troms

Brua over Badderelva i Kvænagen skal rives. Jobben gjøres med muskler og maskiner fra Alta.

Brua over Badderelva ble tatt av vårflommen. Nå skal den rives av Anlegg Nord.  Foto: Dennis Bjerring

nyheter

Statens vegvesen opplyser at arbeidet med å rive Badderelv bru ved E6 i Nord-Troms snart starter. Parallelt bygges det ekstra flomsikringstiltak langs elva nær E6.