800 millioner settes av for at flere skal fullføre VGS

Alta videregående skole.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Regjeringens fullføringsreform har som mål at flere skal fullføre videregående opplæring. I statsbudsjettet foreslås 800 millioner kroner til dette prosjektet.