Øvde på skummelt scenario i Altafjorden

– Øvelsen er for å bedre folks sikkerhet.

En rekke etater deltok i øvelsen som handlet om å lære å takle vanskelige scenarioer sammen.   Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Tirsdag kveld hadde en rekke etater i offentlig og privatregi en stor samvirkeøvelse på Amtmannsnes. Målet med det hele var å styrke beredskapen i kommunen.