Keskitalo: – Dette er stort

Høyesterett ga medhold til reineierne i Fosen.

Aili Keskitalo-  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slår Høyesterett fast.Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.