Har MS Årøy brutt ferdselsrestriksjonene?

Bygdelaget står fast på sin påstand

– Vår påstand er at MS Årøy ikke var sertifisert for forholdene i Altafjorden på vårvinteren da kollisjonen skjedde.

Kaptein Bjørne Kvernmo kan konstatere fra tønna på Havsel at isen er på tur bort fra Bukta-området.  Foto: PRIVAT

nyheter

Det sier leder i Årøy bygdelag, Karl Rødberg. Han var selv om bord da MS Årøy i mars, ifølge påstandene, kolliderte med drivis, og fikk så store skader i skroget at båten måtte på verft for reparasjon.