– Vi tror ikke dette er starten på et større utbrudd

Kautokeino kommune melder om ett nytt tilfelle av korona på sine hjemmesider.

Ordfører Hans Isak Olsen håper flere innbyggere finner tid til å vaksinere seg. Kommunen fortsetter med massevaksinering i dag og neste onsdag.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Kautokeino kommune melder om ett nytt tilfelle av korona på sine hjemmesider.

– Dette er en som har vært på reise og vært samvittighetsfull tatt test etter ankomst. Det er prisverdig at man gjør det, sier ordfører Hans Isak Olsen i Kautokeino kommune.

Ordføreren har også fått beskjed om at nærkontakter er testet og at prøvene så langt er negative.

– Vi tror ikke dette er starten på et større utbrudd.

Han viser til at det reises mye etter gjenåpningen, og at folk derfor må være årvåkne, særlig om de har vært på reise i områder med mye smitte. Det er igjen flere fysiske møter, både blant kommunens ansatte og ellers i samfunnet.

Ta vaksine

Ordføreren viser til at det pågår større utbrudd, både i Karesuando på finsk og svensk side og i Alta kommune. Han er derfor bekymret for at kommunen ikke har fått vaksinert alle slik de ønsker.

– Omlag 30 prosent av innbyggerne er fortsatt ikke vaksinert. Målet er å få vaksinert 90 prosent av befolkningen, sier Olsen.

Kommunen fortsetter med massevaksinering i dag samt neste onsdag, og Olsen håper dermed at flere innbyggere finner tid til å vaksinere seg.

– Myndighetene har varslet en ende på massevaksineringa. Nå må vi konsentrere oss om influensavaksinering, sier han.