Har ventet i fem år på å bygge, nå venter de på grønt lys fra Statsforvalteren

Lokalt er alle enige, men Statsforvalteren drøyer med en beslutning.

Bildet til venstre viser hvor gårdsveien til fradelte tomtene til Jens Sivertsen skal legges, i skillet mellom eiendommene der bjørkealleeni dag er. Bildet til høyre viser en av et titalls veier i Dalen anlagt av bønder på dyrkbar mark, uten å søke, men for å kunne høste med større maskiner. Bonden som høster Sivertsens eiendom har skriftlig bekreftet at han ønsker gårdsveien for å kunne høste enklere.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Arvid Sivertsen og hans familie har i over fem lange år ventet på å få grønt lys for at han og broren skal få fradelt to boligtomter på en fjellknaus i Tverrelvdalen. Eiendommen eies av Jens Sivertsen, far til Arvid og broren.