– Ikke tegn til at forholdene skal forbedre seg

Kontrollutvalget i Loppa kommune er fortsatt bekymret for manglende og sen levering av forvaltningsrevisjon.

Roald Antonsen, leder i kontrollutvalget i Loppa kommune.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Kontrollutvalget har (09.08.2021) sendt ny bekymringsmelding vedrørende sen og manglende levering av forvaltningsrevisjon til kommunestyret i Loppa kommune.