Valg2021: Dette skjer fra klokka 21

Klokken 21 må alle valglokaler i Norge være stengt. Da starter et intensivt arbeid med å telle alle valgdags-stemmene. Utover natten vil valgresultatene bli stadig mer presise. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Klokka 21 i kveld er det første tidspunktet politikerne virkelig ser fram til med spenning. Da offentliggjøres den første skikkelige oversikten som sier noe om hvordan valgresultatet vil bli.