Loppa ga ikke Pasientfokus tillit:

Pasientfokus størst også i Kautokeino

Når litt over halvparten av stemmene er talt opp er Pasientfokus største parti i Kautokeino, men har lite å juble for i Loppa.

Ordfører Hans Isak Olsen er en av de som har støttet Pasientfokus i Kautokeino.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

I kommunen der Olav Gunnar Ballo og Paul Olav Røsbø har vært sentral innenfor helse, synes befolkningen å stole mer på de to sentrale i Finnmark Legeforening, enn på Pasientfokus. Etter at opptellingen er ferdig i Loppa, har Pasientfokus kun 2,3 prosent av stemmene i kystkommunen.