– Kritikkverdig at ikke alle miljøer er hørt

Sametinget ber Klima- og miljødepartementet om å ta pukkellaksinvasjonen på alvor. 

Silje Karine Muotka (NSR) mener sjøsamiske miljøer bør utnyttes i kampen mot pukkellaksen ved neste innsig i 2023. Til høyre poserer Stian Furøy med et antall pukkellaks tatt i sjø, før laksen gikk opp i elvene i Finnmark.  Foto: NSR & Ørjan Furøy

nyheter

– Det viktigste nå er å samle de ulike miljøene som kan bidra i kampen mot pukkellaks, og i fellesskap lage en plan raskt, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.