Disse har kjøpt og solgt bolig i Finnmark i uka som gikk

Se eiendomsoverdragelsene for 6.-12. september.
nyheter

Alta kommune

Andel av Holstlia 24 (Gnr 32, bnr 537, seksjon 1) er solgt for kr 3.500.000 fra Ingrid Marie Johansen til Øyvind Helge Johansen (06.09.2021)
Holstlia 24 (Gnr 32, bnr 537, seksjon 1) er overdratt fra Siv Eirin Nilsen til Ingrid Marie Johansen og Øyvind Helge Johansen (06.09.2021)
Sagasvingen 30 (Gnr 38, bnr 940) er solgt for kr 828.000 fra Alta Kommune til Thomas André Kristensen (06.09.2021)
Andel av Lathari 19 A (Gnr 38, bnr 423) er overdratt fra Berit Andersdatter Bongo til Laila Beate Bongo Gaino (06.09.2021)
Sagali 1 (Gnr 38, bnr 743) er solgt for kr 4.600.000 fra Steffen A Strifeldt og Therese J L Jakobsen til Irma Olsen og Jørn Aatos Valijees Olsen (06.09.2021)
Thomasbakkveien 81 (Gnr 27, bnr 162) er solgt for kr 16.800.000 fra Thorbjørn Dahl Berg til Bjørn Stenvold, Irene Leinan, Petter Hobberstad og Tone Leinan (06.09.2021)
Salget omfatter også Gnr 27, bnr 203
Trosteveien 28 (Gnr 27, bnr 1006) er solgt for kr 4.000.000 fra Finnmark Takservice As til Rikke Søderholm (07.09.2021)
Andel av Gnr 22, bnr 6 er overdratt fra Ole Martin Mosesen til Sture Strøm (07.09.2021)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 22, bnr 78
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 25
Overdragelsen omfatter også andel av Jordfallet 33 (Gnr 34, bnr 27)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 142
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 143
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 9
Gartnerihagen Borettslag andelsnr 56 er solgt for kr 1.550.000 fra Vidar Nilsen til Katrine Øines Nilsen og Ken Jøran Nango (07.09.2021)
Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 17) er solgt for kr 7.900.000 fra Alta Vest As til Sigrid Marie Gran Theisen (08.09.2021)
Marienlund Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 4.200.000 fra Frida Eilertsen Nielsen og Vegar Henriksen til Pål Einar Lund og Vebjørn Hillestad Lund (08.09.2021)
Gnr 27, bnr 1692 er overdratt til Alta Kommune (08.09.2021)
Sagali 14 B (Gnr 38, bnr 738, seksjon 6) er solgt for kr 2.450.000 fra Ole Mathias Rasmussen til Rasmus Invest As (08.09.2021)
Gnr 31, bnr 699 er overdratt fra Gunnar Damsgård til Else Sofie Damsgård, Hildegun D Thomassen og Sverre Damsgård (08.09.2021)
Andel av Gnr 31, bnr 699 er overdratt fra Sverre Damsgård til Else Sofie Damsgård og Hildegun D Thomassen (08.09.2021)
Skogheim 30 (Gnr 38, bnr 921) er solgt for kr 795.000 fra Alta Kommune til Bjørn Terje Nilsen og Ida Marie M Jørgensen (08.09.2021)
Øvreveien 88 (Gnr 31, bnr 541) er overdratt fra Kjellaug J Kristensen til Gunvor E Kristensen, Hanne Merethe Kristensen, Irene Stavem, Jorunn Nilsen, Leif Kristensen, Randi Helene K Augerud og Tor Håkon Bertheussen (08.09.2021)
Øvreveien 88 (Gnr 31, bnr 541) er solgt for kr 4.150.000 fra Gunvor E Kristensen, Hanne Merethe Kristensen, Irene Stavem, Jorunn Nilsen, Leif Kristensen, Randi Helene K Augerud og Tor Håkon Bertheussen til Alida Bolette Mathisen og Kristian Suhr Kristiansen (08.09.2021)
Gnr 32, bnr 731 er solgt for kr 48.620 fra Finnmarkseiendommen til Birger Bredal-Olsen og Tone Pettersen (09.09.2021)
Andel av Skogveien 28 (Gnr 33, bnr 743) er overdratt for kr 300.000 fra Silje Strifeldt Walseth til Eivind Pettersen (09.09.2021)
Øvreveien 28 (Gnr 31, bnr 672) er overdratt fra Sigmund Rudolf Moen til Pål Bull (09.09.2021)
Leirbotnvatn Nord 24 (Gnr 46, bnr 85) er overdratt fra Parsøyly Bartholdsen til Tor Arne Bartholdsen (09.09.2021)
Sorenskriverveien 25 (Gnr 27, bnr 1141) er overdratt fra Jørgen Johansen Sara til Kjell J Sara Johansen (09.09.2021)
Hyttebyen 43 (Gnr 35, bnr 1, fnr 103) er solgt for kr 800.000 fra Birk Olsen Opgård til Tom Egil Hågensen (09.09.2021)
Myrullveien Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 1.750.000 fra Aud Krogh til Susanne Reginiussen (10.09.2021)