Pukkellaksen er det mange av, men denne arten er ikke påvist: – Fornøyd

Så langt er det funnet null oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva.

Frem til 8 . august er det ikke funnet oppdrettslaks i Altaelva eller Repparfjordelva. (Arkiv)  Foto: Forskning.no

nyheter

For laksefiskere og elvepaktere må året 2021 kunne betegnes som et svært krevende år. Pukkellaksen har gjort sitt for å gyte i flere vassdrag, og resultatet kjenner få til.