Opptak:

Hvem skal ha retten til å plukke bær, fiske og jakte?

Direktesendt debatt på Altaposten/Radio Alta om privatiseringen av land og vann i Finnmark, i dag kl. 11.30
nyheter

Kun et brev som stilte spørsmål ved saksbehandlingen i Fefo gjør at innbyggerne i Karasjok har fått eiendomsretten til hele utmarka i Karasjok kommune. Fefo-styret med de sametingsoppnevnte styremedlemmene og lederens dobbeltstemme vedtok å gi eiendomsretten kollektivt til Karasjoks innbyggere. Et brev fra Norges jeger- og fiskerforbund avdeling Finnmark gjorde imidlertid at vedtaket ble tatt opp til ny behandling. Da var styrelederen skiftet over til de fylkesoppnevntes side, og det ble vedtatt ny behandling. Denne gang med resultatet 3-3 og lederens dobbeltstemme til å avvise kravet fra Karasjok.