– Vi ønsker at våre barnebarn skal vite at vi bryr oss

Besteforeldrenes klimaaksjon mobiliserer i Alta.

Marit Bjerkeng og Nina Østlyngen engasjerer seg sterkt i klimasaken, og ønsker at sine etterkommere skal slippe å bekymre seg over klimaendringer.   Foto: Dennis Bjerring

nyheter

Globalt har nyhetsbildet denne sommeren vært preget av både skogbranner, hetebølger, flom og annet ekstremvær.

Det bekymrer BKA (Besteforeldrenes klimaaksjon) sitt nyeste «lokallag» i Alta, som mener det ikke er noe som tilsier at det som skjer andre steder, ikke kan skje også i Alta i framtiden.

– Dette kan komme til å bli våre barnebarns framtid, og klimapolitikken vil bestemme våre etterkommeres levevilkår, skriver BKA i et brev, der de maner likesinnede til samling.

Ved Strand Camping møter Altaposten Marit Bjerkeng, Nina Østlyngen og leder i BKA, Steinar Winther Christensen. De har alle et langt og godt liv bak seg, og har et sterkt ønske om at deres barnebarn skal få vokse opp i en verden der klimaet ikke truer framtiden.

– Vi ønsker å vise våre barnebarn at vi bryr oss om klimaet, og hva vi etterlater oss, forteller Marit Bjerkeng.

Flere medlemmer

Bjerkeng og Østlyngen står nå i front lokalt for å samle besteforeldre som er bekymret over hvilken retning klimaet går i. Allerede har flere i Alta vært medlem over lengre tid nasjonalt, men det er først nå det stiftes en lokal aktivitetsgruppe, som på sikt skal bli et eget lokallag.

– Det er medlemmer i Kautokeino som sågar vil komme på møter her i Alta, forteller Østlyngen, og smiler.

Nina Østlyngen er bekymret over hvordan klimaet kan ende opp med å bli seende ut, dersom ikke holdningsendringer skjer raskt.   Foto: Dennis Bjerring

For lederen i BKA tas det lokale engasjementet i mot med åpne armer.

– En form for representasjon av BKA i Finnmark er helt klart ønskelig. Vi har 15 lokallag rundt omkring i landet, og det nordligste er foreløpig BKA Arktis i Tromsø, forteller Christensen.

Medlemstallet for organisasjonen har den siste tiden vokst betydelig. På rundt ett års tid har antallet medlemmer doblet seg nasjonalt.

– Vi er nå over 5.000 medlemmer og vokser enda, sier han.

Et viktig valg

BKA skriver på sine egne sider at de har som mål å bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Organisasjonen bruker kritiske innspill og folkelig aksjonering for å øke presset på politikere, samfunnsaktører og allmennheten til det de mener er nødvendig handling.

Organisasjonen krever at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å redusere klimautslipp, og at Norge skal gå foran som eksempel.

I anledning det kommende valget, som av trioen betegnes som det viktigste valget hittil i et klimaperspektiv, maner de nå til at man må si klart og tydelig fra om hva man mener politikerne bør fokusere og jobbe for.

– Det handler enkelt og greit om hvem man ønsker å sette på Stortinget, sier Bjerkeng, og tilføyer:

– Vi tenker ikke på oss selv, vi tenker på våre etterkommere.

Marit Bjerkeng slår et slag for de kommende generasjoner. Hun og Besteforeldrenes klimaaksjon ønsker at også de skal få et godt klima å vokse opp i.   Foto: Dennis Bjerring

Under valgkampen vil derfor «BKA Alta» være aktiv i bybildet for å få sin stemme hørt. Samtidig inviterer lokallaget til diskusjonsmøte på Alta bibliotek den 10. august, hvor de ønsker å vise sin støtte til ungdommen som kjemper for sin egen fremtid.

– Vi håper denne aktivitetsgruppen kan føre til en aktiv diskusjon rundt klimaspørsmål, sier Bjerkeng.

Livet har vist endringer

På spørsmål om hva de selv betegner som de største endringene fra da de selv var i samme alder som undertegnede, trekkes både vær, vind og forbrukervaner frem. Der man før måtte klare seg med det man hadde, har mange nå i overflod, mye som følge av at Norge AS har gjort god butikk på blant annet funn av olje.

– Forbruksnivået er veldig endret. Hva man bruker og hva man har er ikke det samme, sier Bjerkeng og Østlyngen.

Christensen trekker på sin side frem vintrene. De har endret seg markant mener han.

– Jeg er en glad skiløper, og vi ser over hele landet at vintertemperaturene går opp. Dette er et lite aspekt i global sammenheng, men nå snakker vi for Norge. Det går i retning den grønne vinter. Det blir varmere, våtere og villere, avslutter Steinar.