Mellom 50 og 60 studenter på venteliste for bolig

Samskipnaden antar at de fleste vil få seg bolig, men at de kanskje ikke får førsteønsket oppfylt.

– Antall søkere betyr imidlertid ikke at det er så mange studenter som står uten bolig, sier Stina Marie Kuivalainen Campussjef for Studentsamskipnaden i Finnmark.  Foto: Studentsamskipnaden

nyheter

Det nærmer seg semesterstart og mange nye studenter er på vei til studiestedene, men enda er det mange som venter på boliger. Hele 1566 studenter er på venteliste for studentboliger ved Norges arktiske studentsamskipnad, ifølge Framtida.no. De skal totalt sett ha fått flere søknader på bosteder enn tidligere år.