Klare til å bygge 56 nye leiligheter på Gakorimyra

Polarlys går i gang straks de får klarsignal fra kommunen.

Det er planlagt småhusbebyggelse som kan bygges i flere faser.   Foto: Verte - landskap og arkitektur AS

nyheter

– Planene med Gakorimyra Sør har gått veldig fort nå. Vi venter bare på tilbakemeldinga fra kommunen, og straks vi har ting klart vil vi sette i gang med salgsprosessen, sier Oddmund Eriksen, daglig leder i Polarlys boligbyggelag.