Boret 21 nye brønner på jakt etter kvikkleire

Multiconsult med grundig sjekk av nytt boligområde.

Multiconsult nesten ferdig med grunnboringene som skal fortelle om det er sikker byggegrunn i det kommunale feltet Svennbakken og det private nabofeltet til Daniel Jakobsen. Svennbakken i liskråningen bak boreriggen.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Multiconsults borelag med borerigg og to operatører har i sommer hentet opp en rekke prøver av grunnen i det framtidige Svennbakken boligfelt i Tverrelvdalen. Totalt skal de ha undersøkt grunnen på 21 strategisk utplukkede borepunkter før de erklærer den praktiske delen av jobben som ferdig.