– Må gi garanti om modul-vogntog gjennom hele korridoren

– Det eneste troverdige er en garanti før valget om at Alta-proppen fjernes.

Skal transportkorridoren Hammerfest – Alta -finskegrensen åpnes for bruk av modulvogntog må avlastningsveien i Alta samt Kløfta/Eiby realiseres. Avlastningsveien, ny E6, opp mot Alta Sentrum.  

nyheter

Det sier SVs gruppeleder i Alta og i fylkestinget, Tommy Berg. Han viser til at at alle politikerne i nord er enige om at et av de viktigste utviklingsprosjektene for Finnmark er å sikre at sjømatproduksjonen i Finnmark kommer raskt og tygt fram til markedet. I 2019 viste statistikken at det daglig passerte i gjennomsnitt 42 vogntog gjennom Alta, i hovedsak med sjømat, og videre på E45 til markedet via Finland. Antatt markedsverdi var i 2019 på over fire milliarder kroner. Det er fra sentrale myndigheter lagt opp til en femdobling av sjømatproduksjonen.