– Finnes ingen alternativ korridor

Fylkesråd avviser at Ap jobber for alternativ til Hammerfest – Alta – finskegrensen.

Kristina Hansen  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Fylkesråd Kristina Hansen er enig i at Finnmark har fått altfor dårlig uttelling i NTP, og at det må legges til rette for modulvogntog i hele transportkorridoren.