Merket Sørøyas turstier med 5.000 varder

Studenter ved UiT er nå i ferd med å ferdigstille turstiene på Sørøya.

Her rensker studenter en trase for stien på Sørøya ved stedet som heter Tarhalsen.  Foto: RUNE WAALER/UIT

nyheter

Uten hjelp fra 15 bachelorstudenter i Arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT, ville neppe det kommunale stiprosjektet på Sørøya ha latt seg realisere. En T-merket tursti på øya er nå i ferd med å bli helt ferdigmerket, skriver UiT på sine sider.