Kongsvikfjæra: – Vi er kjempefornøyde

Polarlys boligbyggelag har fått utarbeidet nye tegninger for Kongsvikfjæra.

Blokkene er tenkt kledd i stein så de skal falle pent inn i området.  Foto: Haldde arkitekter

nyheter

Etter at Altaposten i juni skrev om hvordan beboere i Apanes protesterte mot de planlagte boligblokkene i Kongsvikfjæra de mente ville ta mye utsikt, har Polarlys utarbeidet nye tegninger. I samarbeid med Haldde arkitekter er nå to av byggene plassert rettvinklet mot sjøen, mens det midterste er skråstilt.