Intensiv jakt på rev kan gi 40 prosent mer rype

12-årig feltforsøk med klar konklusjon: Uttak av rødrev gir 25 prosent mer rype, og sannsynligvis en bedring på 40 prosent av rypebestanden.

rev røver rypereir 

nyheter

Reiret er fullt av egg, og rypehøna og steggen som ikke er langt unna, verner avkommet med foreldrekjærlighet og mot. Noen ganger er sommeren tøff, og det er slett ikke sikkert at alle overleve selv om klekkingen har gått greit og første hinder er passert.