Del 3 - serien om NTP 2022-33:

– Det var Ap som fikk flyplassen inn i NTP

Avinor er skeptisk, men Ap gikk i front for ny storflyplass i Hammerfest under NTP-behandlingen.

Fraksjonsleder for Ap, Sverre Myrli, har klargjort overfor Altaposten at det er Ap som har æren for at Nye Hammerfest Lufthavn er kommet med i NTP (Fotomontasje flyplass, Hammerfest kommune/ Foto av Myrli, NTP) 

nyheter

Nasjonal Transportplan viser partienes prioritering av samferdselsprosjekter, og hvordan ulike deler av landet skal få ta del i ressursbruken på 1.200 milliarder kroner de neste 12 år. Finnmark får under én prosent.