Ny utredning fra NIBR:

– På tide å satse på småbyene

Stedsnøytrale arbeidsplasser og desentralisert utdanning skal styrke de små kraftsentrene, – byer som Alta, Hammerfest, Kirkenes, Vadsø og Lakselv.

– Det er et skrikende behov for IKT-kompetanse i Alta. Det ønsker vi å kunne gjøre noe med, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Flere desentraliserte utdanninger. Stedsuavhengige statlige arbeidsplasser. Mer satsing på IKT. Det skal styrke småbyer og større tettsteder.