Nå: Ringer opp vaksinerte med ny dato på andre vaksinestikk

Illustrasjonsfoto.  Foto: Torstein Bøe / NTB

nyheter

Folkehelseinstituttet gikk nylig ut med informasjon om at intervallet mellom vaksinedose 1 og dose 2 endres fra ni til tolv uker. Dette gjøres for å sikre at den varslede nedgangen i antall vaksinedoser ikke gjør at de som venter på dose 2 blir sittende for lenge uten. Totalt får Norge cirka 200.000 doser fra Pfizer/BioNTech, som er noe under det FHIs tidligere prognoser er basert på.

Endringen gis tilbakevirkende kraft. Det vil si at de som har vært til førstegangs vaksinering og har fått et tidspunkt for når dose 2 skal settes, må få satt opp nytt tidspunkt rundt regnet tre uker senere.

Dette gir merarbeid for kommunene, som må kontakte alle som har fått satt dose 1 i uke 20 eller senere og gi disse nytt tidspunkt for vaksinedose 2.


Oppdatert 29. juni klokka 09.15:

Disse får tilbud om vaksine i Alta nå

Neste uke starter vaksineringen av personer mellom 18-24 og 40-44 år.


– Alle som tidligere har fått 9 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2 skal nå flyttes til 12 ukers intervall. De det gjelder vil bli kontaktet pr. SMS eller pr. telefon i løpet av de neste 2 ukene, heter det fra Alta kommune.

Ved FHI understrekes det at det er viktig at vaksineintervallet på 12 uker overholdes, for å forsikre at det blir nok doser til å dekke behovet de kommende ukene.

– Vi har stor forståelse for at endring i doseintervaller skaper ekstra jobb og krever mye av kommunene som allerede gjør en stor innsats med å tilby vaksinering til sine innbyggere, sier Are S. Berg, overlege ved Folkehelseinstituttet.