Nær 3,5 millioner til næringslivet i Alta

– Dette er midler som kan være med på å sikre at vi har et oppegående næringsliv også etter korona, sier Bengt Rune Strifeldt (FrP).

Bengt Rune Strifeldt (Frp) mener det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best.  Foto: Vidar Ruud

nyheter

Stortinget har til sammen bevilget 3,05 mrd. kroner til en kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Regjeringen har gjennom vinteren og våren fordelt 1,75 mrd. kroner over to omganger. Regjeringen fordeler nå 750 millioner kroner. 550 millioner kan fordeles senere, ved behov. Dette melder regjeringen i en pressemelding.