– Lovlighetsklagen tas ikke til følge

Statsforvalteren har avgjort konflikten om det kommunale krisefondet i Loppa.

Illustrasjonsbilde fra kommunestyret i Loppa. Statsforvalteren har kommet fram til at vedtak om endringene i retningslinjene i kommunens krisefond er gyldig.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Etter vedtak i kommunestyret 18. mars om endringer i retningslinjene i Loppa kommunes krisefond, ble det sent inn en lovlighetskontroll til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det var kommunestyrerepresentantene Kim Gøran Pedersen, Arve Berntzen, Maria Sotkajærvi, Line Olsen, Gøril Rydheim Henriksen og Barbro Kiil som mente de nye retningslinjene i krisefondet var konkurransevridende. Henriksen har i tillegg bedt Statsforvalteren vurdere om representant Ernst Berge (H) kunne være inhabil i saken. Statsforvalteren skriver i sin vurdering at selv om denne anførselen ikke inngår som en del av den fremsatte lovlighetsklagen, finner Statsforvalteren det hensiktsmessig å vurdere dette som en del av lovlighetskontrollen.