I økonomisk krise – skal la seks senger stå tomme

Ikke behov for alle klinikk-sengene i Alta, hevder Finnmarkssykehuset.

Trine Noodt sier økonomien i Finnmarkssykehuset truer pasienttilbud over hele Finnmark.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Klinikk Alta har vært i drift i ett og halvt år, og Alta kommune har tatt store deler av regningen for tilbudet som fra 1. januar 2022 skal være et hundre prosent ansvar for Finnmarkssykehuset.