– Tapte 250.000 på at jeg ikke våget å henge fisk på Årøya

Fisker Kjetil Arild fryktet at det var sjansespill å henge fisken uten trygg transport fra øya.

Kjetil Arild pleier å henge fisken sammen med faren og broren. I år tok han ikke sjansen på grunn av mangelfulle transportmuligheter.  Foto: Privat

nyheter

Mangel på forutsigbarhet og det seanseløse rotet på Årøya skremte fisker Kjetil Arild fra å satse på tørrfisk under vårtorskefisket.