– Kysten er egentlig dårlig kjent og fortjener mer oppmerksomhet

Visjona og flere reiselivsaktører ser nå på muligheten for å etablere øyhopping som reise-destinasjon.

Flere og flere turister ønsker å reise grønnere, samt skape sine egne ekspedisjoner. Visjona har sammen med flere aktører i regionen sett på muligheten for å etablere øyhopping.  Foto: Sandland Brygge

nyheter

I Finnmark har flere aktører opplevd stor suksess med blant annet fisketurisme, som har bidratt til etablering av flere store reiselivsanlegg i regionen. Regionen yrer dermed allerede av liv, men nå er et nytt samlende prosjekt i gang.