Demokrati og deltagelse i den samiske samfunnsdebatten

– For sametingsrådet er det et viktig prinsipp at flest mulig skal få anledning til å ha en stemme som blir hørt i det samiske samfunn.

– Vi er et lite folk, og vi har ulike forutsetninger og rammer for å kunne påvirke den politikken som er med på å utvikle og ivareta det samiske samfunn, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).  Foto: Arkiv

nyheter

Sametingsrådet valgt å løfte utfordringer for grupper som ofte ikke er med på å sette dagsorden i den samiske samfunnsdebatten til Sametingets plenum.