– Det må være en glipp

Ny forskrift for inntak til videregående skole hindrer elever fra Kvænangen og Loppa å velge skole.

Toril Bakken Kåven, fylkestingsrepresentant for Nordkalottfolket tror at paragrafen rett og slett ble uteglemt i det nye regelverket for den sammenslåtte kommunen.  Foto: presse

nyheter

Både Høyre og Nordkalottfolket har stilt spørsmål om hvorfor elever i Kvænangen ikke lengre kan søke skoleplass ved Alta videregående skole og loppaelever ikke lengre kan søke på videregående skole Nord-Troms. Partiene har fremmet saken i hver sin interpellasjon til det kommende fylkestinget.