Ønsker å sikre laksestammene for fremtiden

– For å kunne få tilbake bærekraftige laksestammer, så betinger det lokal forvaltning der også tradisjonell kunnskap må inkluderes.

TREGT FISKE SÅ LANGT: Først de siste dagene har laksen vist interesse for Altafjorden og Altaelva. I sjø og elv krysser fiskere fingre for at det er mange flak i vente.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Sametinget vil ha en vurdering av hvordan forvaltningen av laks har fungert gjennom de siste 30 årene.