– Det er ingen vilje til å komme de samiske foreldrene i møte

Mener barnehagetilbudet må tilpasses etterspørselen.

Trine Noodt (V) stiller seg kritisk til den politiske ledelsens håndtering av mangelen på samiske barnehageplasser.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Sist uke var saken om flere nye samiske barnehageplasser oppe i hovedutvalget for oppvekst og kultur, der det enstemmig ble vedtatt å ikke øke antall plasser og saken blir dermed sendt videre til kommunestyret.