Ønsker ikke ansvar over Lopphavet: – Et arbeidskrevende område å forvalte

Seiland nasjonalparkstyre takket nei til forvaltningsmyndighet over Lopphavet marine verneområde da de ble tilbudt dette.

Det foreslåtte verneområdet i Lopphavet er merket med lilla. Dette området ønsker ikke nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes forvaltningsmyndighet over.   Foto: Arne Hauge / Kartverket og Miljødirektoratet / Fotomontasje.

nyheter

– Det vil være et arbeidskrevende område å forvalte, og det vil være få overlappende oppgaver med de oppgavene som Seiland nasjonalparkstyre har i dag, forklarer nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes i en e-post til avisa.