Trekker ikke lovlighetskontroll

– Det er viktig med en prinsipiell avklaring rundt dette.

Arve Berntzen (Ap) og fem andre politikere ønsker en vurdering av lovligheten av vedtaket om krisefondet, som ble endret 18. mars.   Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Selv om kommunestyret i Loppa har vedtatt nye retningslinjer for det kommunale krisefondet vil ikke klagen fra kommunestyrerepresentantene i Loppa Arbeiderpartiet og De uavhengige trekke lovlighetskontrollen.